گروه معماری بنیستا

طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن

طراحی پل هوایی و ایستگاه نظارت بر هواپیماهای بدون سر نشین در شنزن

  • معماران : دفتر تحقیقات اولیه – Preliminary Research Office
  • مساحت : 800 متر مربع
  • سال پروژه :2017

پل هوایی مخروطی شکل در شنزن چین

به تازگی، شرکت Preliminary Research یک پل هوایی مخروطی را به منظور نظارت بر هواپیما های بدون سرنشین در شنزن طراحی نموده است .این پل در طبقه بیست و هشتم و بیست و نهم دو برج اداری که هر یک 210 متر (689 فوت) ارتفاع دارند واقع شده است و آنها را به هم متصل می نماید.هدف از طراحی پل هوایی شنزن ایجاد یک ایستگاه  نظارتی برای کنترل پرواز و مشاهده ی هواپیماهای بدون سرنشین و همچنین یک مکان دیدنی با چشم اندازی زیبا از نمای شهر شنزن می باشد.

طراحی داخلی پل هوایی شنزن

طراحی داخلی پل هوایی شنزن

ترکیب بندی پل از دو توده ی مخروطی شکل ایجاد شده است که با یکدیگر تلاقی دارند و دریک محور مشترک قرار گرفته و به سمت هسته ی برج ها متمایل می باشند. مخروط های بزرگتر به عنوان یک ایستگاه  نظارتی برای مشاهده ی هواپیماهای بدون سرنشین کابری دارد.

طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن

طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن

در کنار هریک از ایستگاه ها دو سازه ی مدور بسته وجود دارد که پل را قادر می سازد به برج متصل گردد.این سازه ها که به قاب بیرونی متصل می باشند، قادر به دوران های افقی و عمودی می باشند.

طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن

طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن

دهانه ی پل به دو سطح انشعاب می یابد، که توسط یک رامپ بزرگ میان دو ایستگاه مشاهده به هم متصل می گردند، که به این صورت منظره ی زیبایی از شهر را ارائه می دهد.

طراحی داخلی پل هوایی شنزن

طراحی داخلی پل هوایی شنزن

طراحی داخلی پل

طراحی پل هوایی شنزن

طراحی داخلی پل هوایی شنزن

طراحی داخلی پل هوایی شنزن

طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن

طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن

طراحی خارجی پل هوایی شنزن

طراحی خارجی پل هوایی شنزن

طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن

طراحی نمای خارجی پل هوایی شنزن

دیاگرام سازه پل هوایی شنزن

دیاگرام سازه پل هوایی شنزن

پلان پل هوایی شنزن

پلان پل هوایی شنزن

پلان پل هوایی شنزن

پلان پل هوایی شنزن

پلان پل هوایی شنزن

پلان پل هوایی شنزن

پلان پل هوایی شنزن

پلان پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

سطح مقطع پل هوایی شنزن

منبع : archdaily.com

ارسال نظر