طراحی ویلا و محوطه به سبک کلاسیک

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای رستمی

• موقعیت پروژه : مازندران،سوادکوه

• مساحت : 860 متر مربع

• اتمام پروژه : دی 1398

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا