اجرای نما ساختمان امپریال پاسداران

اجرای نما کلاسیک ساختمان لوکس امپریال

اجرای نما ساختمان امپریال پاسداران

اجرای آهنکشی تاج نما با رعایت اصول سازه ای و محاسبه بارهای ثقلی و جانبی

اجرای آهنکشی تاج نما با رعایت اصول سازه ای و محاسبه بارهای ثقلی و جانبی ارتفاع تاج از کف تمام شده بام 4.5 متر

اجرای آهنکشی کنسول های نما با رعایت اصول سازه ای

اجرای آهنکشی کنسول های نما با رعایت اصول سازه ای

نمایی از تاج ساختمان امپریال پس از اتمام عملیات سنگ کاری

اجرای نما ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

تصویری از اتصال صحیح و اصولی سنگ های نما به آهنکشی

اتصال صحیح نرده های سنگی به آهنکشی نما

رعایت سبک سازی در نما و استفاده حداقلی از سنگ و مصالح با محاسبه دقیق و کاربردی

سنگ مورد استفاده در این پروژه تراورتن حاجی آباد آنتیک است.

اجرای پله ورودی ساختمان امپریال – گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اجرای نما ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

تصویری از ورودی لابی و ابزار هنرمندانه ای که توسط کارخانه سنگ مالکی اجرا شده است

حاصل 8 ماه عملیات اجرایی ، هماهنگی تیمی و تلاش بی وقفه

اجرای نما ساختمان امپریال توسط گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

اجرای نما ساختمان امپریال توسط گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

نمای شب ساختمان امپریال – نور پردازی نما توسط گروه معماری بنیستا