طراحی داخلی پروژه مسکونی به سبک نئوکلاسیک

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای فرجی

• موقعیت پروژه : تهران ،آریاشهر

• مساحت : 280 متر مربع

• اتمام پروژه : درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا