طراحی محوطه و ویلای کلاسیک

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای قاعدی

• موقعیت پروژه : شیراز

• مساحت :200 متر مربع

• اتمام پروژه درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

طرح اول:

طرح تایید شده توسط کارفرما: