اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال

اجرای روف گاردن کلاسیک ساختمان امپریال پاسداران

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال

اجرای روف گاردن

بخش های مختلف اجرایی این روف گاردن شامل : طراحی معماری – محاسبات سازه – زیر سازی و ایزولاسیون ، سنگ کاری ، فضای سبز و نورپردازی با مدیریت و نظارت گروه معماری بنیستا انجام شده است.از نکات حائز اهمیت در اجرای بام سبز توجه  و محاسبه میزان بارگزاری ، عایق کاری مناسب ، هدایت آب های مازاد باغچه ها (درین) به فاضلاب و انتخاب گیاهان سازگار با محیط می باشد.

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای کباب پز در دو طرف لوله های تاسیساتی با ایجاد عایق حرارتی مناسب جهت استفاده مناسب از فضای بام

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای آلاچیق و اتصال مناسب آن با سازه اصلی – طبق نقشه های محاسباتی

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا

اجرای روف گاردن ساختمان مسکونی امپریال توسط گروه معماری بنیستا