طراحی داخلی و بازسازی پروژه مسکونی-اقدسیه

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای سیاوشی

• موقعیت پروژه :تهران ، اقدسیه

• مساحت :220متر مربع

• اتمام پروژه :درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا