طراحی داخلی پروژه مسکونی به سبک مدرن

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای حلوایی

• موقعیت پروژه : تهران،خواجه عبدالله

• مساحت : 2400 متر مربع

• اتمام پروژه : شهریور 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا