طراحی نمای کلاسیک پروژه مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای طاهرخانی

• موقعیت پروژه : تهران

• مساحت : 3600 متر مربع

• اتمام پروژه : مرداد 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا