طراحی و اجرای پروژه اداری-جردن

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای مولایی

• موقعیت پروژه : تهران ،جردن

• مساحت : 215متر مربع

• اتمام پروژه : شهریور 1400

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا