طراحی پروژه اداری -ولنجک

مشخصات پروژه :

• کارفرما :آقای صفدریان

• موقعیت پروژه : تهران ،ولنجک

• مساحت : 145 متر مربع

• اتمام پروژه : درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا