مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای مینایی

• موقعیت پروژه : تهران،کردستان

• مساحت : 250 متر مربع

• طراحی: گروه معماری بنیستا