طراحی نما کلایسک در ساختمان مسکونی آجودانیه

طراحی نما کلایسک در ساختمان مسکونی آجودانیه

تصاویر سه بعدی از طراحی نما و تصاویر پس از اجرا

طراحی نما این ساختمان در شهریور ماه سال 1393 توسط گروه معماری بنیستا انجام شد و با نظارت این شرکت در اواسط آذر ماه به پایان رسید.متریال مصرفی  در این نما سنگ تراورتن حاجی آباد درجه 1 و پنجره ها آلومینیوم ترمال بریک می باشد.

طراحی نما ساختمان مسکونی آجودانیه

طراحی نما کلاسیک – استفاده از ابزار حجاری – ساختمان مسکونی آجودانیه – طراحی توسط گروه معماری و طراحی داخلی بنیستا

 

تصاویر اجرایی نما - ساختمان مسکونی آجودانیه

تصاویر اجرایی نما – ساختمان مسکونی آجودانیه

تصاویر اجرایی نما - ساختمان مسکونی آجودانیه

تصاویر اجرایی نما – ساختمان مسکونی آجودانیه

تصاویر اجرایی نما - ساختمان مسکونی آجودانیه

تصاویر اجرایی نما – ساختمان مسکونی آجودانیه

تصاویر اجرایی نما - ساختمان مسکونی آجودانیه

تصاویر اجرایی نما – ساختمان مسکونی آجودانیه