طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان

طراحی دکوراسیون داخلی ساختمان مسکونی پاسداران

طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان

طراحی لابی ورودی ساختمان

طراحی سقف و کابینت آشپزخانه

طراحی سقف و دیوار سالن پذیرایی

طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان 6 پاسداران توسط گروه معماری بنیستا

طراحی سقف و دیوار اتاق خواب مستر

طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان 6 پاسداران توسط گروه معماری بنیستا

طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان 6 پاسداران توسط گروه معماری بنیستا

طراحی داخلی ساختمان مسکونی بوستان 6 پاسداران توسط گروه معماری بنیستا