طراحی داخلی واحد مسکونی به سبک نئوکلاسیک پروژه شیراز