طراحی نمای مسکونی به سبک مدرن در شیراز

طراحی نمای مسکونی به سبک مدرن در شیراز

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای نوروزی

• موقعیت پروژه : شیراز

• مساحت : 600 متر مربع

• اتمام پروژه : درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا