طراحی نما مدرن و کلاسیک برای ساختمان مسکونی پاسداران

طراحی نما مدرن - پاسداران

طراحی نما مدرن و کلاسیک برای ساختمان مسکونی پاسداران

طراحی نما مدرن و کلاسیک برای پروژه مسکونی پاسداران

در مجموع 4 طرح پیشنهادی برای این پروژه ارائه شد ، ( طراحی نما مدرن و کلاسیک ) که در نهایت طرح چهارم توسط کارفرما تایید و تاییدیه آن از کمیته نمای شهرداری منطقه 4 دریافت گردید. برای مشاهده تصاویر اجرایی و طرح سه بعدی نمای تایید شده روی لینک زیر کلیک نمایید : ساختمان مسکونی بوستان

 

طراحی نما مدرن ساختمان مسکونی پاسداران

طراحی نما مدرن – طرح پیشنهادی اول

طراحی نما مدرن ساختمان مسکونی پاسداران

طراحی نما مدرن – طرح پیشنهادی دوم

طراحی نما مدرن ساختمان مسکونی پاسداران

طراحی نما کلاسیک – طرح پیشنهادی سوم