طراحی نما کلاسیک ساختمان مسکونی نیاوران

طراحی نما کلاسیک

این ساختمان در سایتی در منطقه نیاوران تهران واقع شده که اختلاف سطح زیادی در گذر شمالی و جنوبی (حدود 8 متر ) دارد و به همین سبب در گذر اصلی 1 طبقه پارکینگ و 6 طبقه مسکونی و از گذر شمالی 4 طبقه مسکونی بالای سطح زمین احداث گردیده است. چالشی که در طراحی نما کلاسیک این ساختمان پیش روی گروه معماری بنیستا وجود داشت ، تیپ نبودن پلان معماری طبقات به جهت تامین نور مورد نیاز در طبقات اول و دوم مسکونی بود که با تقسیم متقارن پنجره های میانی و طراحی آنها با توجه به پلان معماری و با در نظر گرفتن طراحی داخلی واحد ها و ایجاد هماهنگی در نمای خارجی این چالش بر طرف شد و نتیجه آن باعث یک ترکیب متفاوت در طبقات به جای تکرار یک الگو گردید.

طراحی نما کلاسیک ساختمان مسکونی نیاوران

طراحی نما کلاسیک ساختمان مسکونی نیاوران – گروه معماری بنیستا

طراحی نما کلاسیک ساختمان مسکونی نیاوران - گروه معماری بنیستا

طراحی نمای کلاسیک ساختمان مسکونی نیاوران – گروه معماری بنیستا