طراحی داخلی پروژه ویلایی در شیراز

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای قاعدی

• موقعیت پروژه : شیراز

• مساحت :  200 متر مربع

• اتمام پروژه : در حال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا