طراحی ساختمان تجاری به سبک مردن

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای ترکچی

• موقعیت پروژه : تهران

• مساحت :2500 متر مربع

• اتمام پروژه : توقف پروژه

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

 

طرح اول:

طرح تایید شده توسط کارفرما: