طراحی مدرن ساختمان آمفی تاتر مجتمع الماس ایرانیان

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای نادری

• موقعیت پروژه : تهران،ازگل

• مساحت : 4000 متر مربع

• اتمام پروژه : مهر 1400

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

 

طرح اول:

طرح تایید شده توسط کارفرما: