طراحی نمای مدرن پروژه مسکونی – تهرانپارس

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای خصالی

• موقعیت پروژه : تهران،تهرانپارس

• مساحت : 212 متر مربع

• اتمام پروژه : درحال اجرا

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

 

طراحی های انجام شده:

طرح تایید شده توسط کارفرما: