طراحی نمای مدرن پروژه مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای خصالی

• موقعیت پروژه : تهران،تهرانپارس

• مساحت : 275 متر مربع

• اتمام پروژه : –

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا

 

طرح اول:

طرح تایید شده توسط کارفرما: