طراحی نمای کلاسیک ساختمان مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای آقازاده

• موقعیت پروژه : هشتگرد

• مساحت :1100 متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا