طراحی نمای کلاسیک پروژه مسکونی-آجودانیه

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای علیرضا اسماعیلی

• موقعیت پروژه : تهران،آجودانیه

• مساحت :  2400 متر مربع

• اتمام پروژه :دی 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا