طراحی نمای کلاسیک پروژه مسکونی

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای آقا محمدی

• موقعیت پروژه : هشتگرد

• مساحت :600 متر مربع

• اتمام پروژه : شهریور 1399

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا