طراحی و اجرای رستوران روف لانژ

مشخصات پروژه :

• کارفرما : آقای علیرضا اسماعیلی

• موقعیت پروژه : تهرانپارس

• مساحت : 1100 متر مربع

• اتمام پروژه : اردیبهشت 1400

• طراحی و اجرا: گروه معماری بنیستا