ایده پردازی

ایده پردازی

در این مرحله ، پروژه شما در اتاق فکر بنیستا طرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا لیستی از عوامل موثر در طراحی داخلی و دکوراسیون شما که در مرحله قبل جمع آوری گردیده بود تهیه شده و سپس با توجه به تمامی پارامترهای مدنظر شما ، ایده پردازی برای خلق فضایی ایده آل متناسب با سلیقه شما صورت می گیرد.