گروه معماری بنیستا

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی در شبه جزیره گرینویچ

طراحی ساختمان مرکز انرژی کربنی توسط معماران مولر

  • معماری :   C.F. Møller Architects
  • محل : گرینویچ ، لندن ، انگلستان
  • سال طراحی پروژه : 2016-2008
  • سال اتمام پروژه : 2017
  • مساحت : 3000 متر مربع

این مرکز در ورودی شبه جزیره گرینویچ قرار دارد و بزرگترین شبکه ی مسکونی حرارتی جدید در اروپا می باشد ، که در مصرف 20000 تن کربن به صورت سالانه صرفه جویی می نماید. شبه جزیره ی گرینویچ یکی از مناطق اصلی توسعه یافته ی شهری لندن می باشد، که دارای 15700 خانه ی جدید و بیش از 300000 متر مربع فضای اداری می باشد. نیروی حرارتی تولید شده در این مرکز قرار است توسط شبکه ی حرارتی منطقه ای (DHN) از مرکز انرژی به تمامی مکان های توسعه یافته انتقال یابد. طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی تنها قسمتی از برنامه صرفه جویی در انرژی منطقه رو به توسعه گرینویچ می باشد.

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

 بنای نمادین

این مرکز توسط شرکت معماری C.F. Møller Architects و با همکاری هنرمند انگلیسی Conrad Shawcross طراحی شده است، این برج با ارتفاع 49 متر از روکش فلزی با مهندسی پیچیده و در پی تحقیقات بصری گسترده ای طراحی شده تا قادر باشد بنای نمادین تحسین بر انگیزی را در مقیاس بزرگ به وجود اورد پوشش فلزی سازه از صدها پنل مثلثی تشکیل شده است که در طول سطح برج نصب شده است.

همکاری C.F. Møller Architects با هنرمند انگلیسی Conrad Shawcross

همکاری C.F. Møller Architects با هنرمند انگلیسی Conrad Shawcross

پانل های فلزی به گونه ای سوراخ شده اند که پدیده ی   Moiré Effects را ایجاد نمایند که در شب با استفاده از نورپردازی ترکیب خیره کننده ای را خلق می نماید. این اثر هنری ایجاد شده توسط Conrad Shawcross به ” The Optic Cloak ” نام دارد.

ایجاد پدیده Moiré Effects با سوراخ کاری ورق ها

ایجاد پدیده Moiré Effects با سوراخ کاری ورق ها

ایجاد پدیده Moiré Effects با سوراخ کاری ورق ها

ایجاد پدیده Moiré Effects با سوراخ کاری ورق ها

همکاری C.F. Møller Architects با هنرمند انگلیسی Conrad Shawcross

همکاری C.F. Møller Architects با هنرمند انگلیسی Conrad Shawcross

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

نقشه توزیع انرژی در مناطق در حال توسعه شبه جزیره گرینویچ

نقشه توزیع انرژی در مناطق در حال توسعه شبه جزیره گرینویچ

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

طراحی ساختمان مرکزانرژی کربنی توسط Møller Architects

منبع : Archdaily.com  –  cfmoller.com

 

 

ارسال نظر