گروه معماری بنیستا

لوهو فرندشیپ

مرکز بازرگانی لوهو فرندشیپ در شنجن چین

[title title=”Shenzhen luoho Friendship Trade center”]

مرکز بازرگانی Shenzhen luoho Friendship ، با مساحت 130 هزار متر مربع در شهر شنجن چین در حال احداث می باشد و به نقل از معمار آن قرار است برای سال 2020 آماده بهره برداری باشد.

مرکز بازرگانی لوهو فرندشیپ در شنجن چین

این پروژه که توسط شرکت  Aedas Architects طراحی شده ، شامل یک آسمان خراش و یک مرکز خرید ۷ طبقه  می باشد.

مرکز بازرگانی لوهو فرندشیپ در شنجن چین

بر اساس توضیحاتی که Aedas  در بیانیه مطبوعاتی خود منتشر کرده است “فرم معماری این سازه از طبیعت الهام گرفته شده است و شکل Calla Lily که نوعی گل زیبا می باشد را تقلید کرده است. سقف مرکز خرید مانند گلبرگی گشوده نور طبیعی روز را تا طبقات پایین و قسمت های باز فروشگاه تامین می کند و همچنین جریان هوای سیال را برای تهویه طبیعی فراهم می نماید.”

مرکز بازرگانی لوهو فرندشیپ در شنجن چین

مرکز بازرگانی لوهو فرندشیپ در شنجن چینارسال نظر