گروه معماری بنیستا

سازه ای به شکل نیلوفر آبی

سازه ای به شکل نیلوفر آبی

ساختمان لوتوس در چین

این مکان توسط شرکت معماری studio505 طراحی و با هزینه 12 میلیون دلار در استان جیانگ سو در چین ساخته شده است.این ساختمان که به شکل 3 گل نیلوفر آبی در 3 حالت مختلف است ، در منطقه وجین واقع شده است. ارتفاع این بنا هفت متر است.این بنا که Lotus نامگذاری شده است دارای سه ساختمان است که به یکدیگر متصل هستند و هر یک شبیه یک گل نیلوفر آبی (lotus) است.

این ساختمان دارای یک تونل است که از زیر آب ،پارک اطراف ساختمان و ساحل را به ساختمان متصل می‌کند. ساختمان lotus برای تامین انرژی خود از 2 هزار و 500 ستون زمین‌گرمایی (لوله‌هایی حاوی آب که به عمق زمین رفته و از گرمای آنجا استفاده و انرژی تولید می‌کنند.) استفاده می‌کند.

 

ارسال نظر