گروه معماری بنیستا

طراحی موزه و نمایشگاه ژوهی، به صورت دوساختمان مستقل یکپارچه

  • طراحان: معماران gmp
  • مساحت:55807متر مربع
  • سال ساخت:2020
  • موقعیت پروژه:چین
نمای پروژه

نمای پروژه

موقعیت موزه

این موزه و نمایشگاه جدید در جاده ساحلی ژوهی واقع شده وبه سالن اپرا نیز نزدیک است.

هر دو ساختمان (مجموعه موزه – نمایشگاه و سالن اپرا )، بیانگرنشانه جدیدی برای ورود به شهر ژوهی ،برای مسافران از شمال است.

طراحی این موزه شامل مصالح عمودی و افقی مستطیل شکل است که هر دوساختمان را به یکدیگر متصل میکند.

نمای پروژه

نمای پروژه

هر دوساختمان ،توسط مجموعه متشکل از سنگ های فرم گرفته در نمای ساختمان، به صورت دو ساختمان یکپارچه نشان داده میشوند.

ورودی ساختمان در قسمتی که دو ساختمان به یگدیگر پیوند خورده است قرار دارد.

قسمت جنوبی  ساختمان که رو به کوه است ، در سه طبقه نمایشگاه ، تاریخچه  توسعه شهر در این منطقه سنتی ساحلی را به نمایش می گذارد.

فرم ساختاری موزه

در محوطه نمایشگاهی ،بازدیدکنندگان از موزه در امتداد یک راهروی مارپیچی (رمپ)، به سمت بالا هدایت میشوند تا به اتاق های نمایشگاهی برسند.

از نظر طراحی، این مارپیچ (رمپ)که در بخش خارجی و به عنوان بخشی از نمای ساختمان محسوب میشود ،بخشی از نمایشگاه است و طبقات را به یکدیگر متصل میکند.

طراحی نما

در طراحی نمای ساختمان ایجاد تیرگی و روشنی و ایجاد سایه در نما مورد توجه طراحان بوده است که با استفاده از صفحات سنگ گرانیت رنگی، برای تیرگی نسبی و نمای شیشه ،به عنوان روشنی وآلومینیوم استفاده شده است.

نمای پروژه

نمای پروژه

در شب ، هنگامی که قسمت هایی از نما به وسیله نورهای مخفی روشن می شوند ، نور مارپیچ بازدیدکنندگان را به سمت نمایشگاه در طبقات بالا،هدایت می کند .

انتهای این مارپیچ به اتاقی میرسد که توسط یک مانیتور بزرگ یک مدل (1200متر مربعی)از شهر را به نمایش میگذارد.

در کف این اتاق شیشه های کف ،نمای خلیج شیانگژو را به صورت تصویر ارائه می دهد.

نمای داخلی پروژه

نمای داخلی پروژه

عکاس: CreatAR

منبع:archdaily

ارسال نظر