گروه معماری بنیستا

طراحی نما ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

طراحی نما پروژه تابان

طرح پیشنهادی شرکت معماری زما با مدیریت رضا مفاخر برای ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران واقع در خیابان ولیعصر تهران

 طراحی نما ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

طراحی نمای ساختمان اداری

نکته قابل توجه در طراحی ساختمان تابان پوسته نما این مجموعه می باشد که ماهیتی مدولار دارد و نحوه قرارگیری آن ها متاثر از تحلیل تابش خورشید است.
مطابق نمودار، میانگین شدت نور خورشید بر نما، گرادیانتی از بالا به پایین را نشان می دهد. پاسخ طرح نیز کاهش تراکم مدول های پوسته از بالا به پایین به طور تصاعدی است. به این ترتیب در قسمت های با نور کم تر، پوسته ای گشوده تر، بانفوذ نور بیشتر و در بخش هایی باشدت نور بیشتر، پوسته ای متراکم خواهیم داشت.

 طراحی نما ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

طراحی نمای ساختمان اداری

مکانیزم پویایی نما، چرخش مدول های پوسته در اثر نیروی طبیعی باد است. مدول های شفاف با فرم سه پری آیرودینامیک، با دو وجه پوشیده شده از استیل، با وزش باد به دور خود می چرخند، نور بر روی سطح صیقلی منعکس می شود ایجاد تلالو می کند.

 طراحی نما ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

طراحی نمای ساختمان اداری

دینام قرارگرفته در محور عمودی چرخش  مدول ها، برق مورد نیاز LED ها را با استفاده از نیروی باد تامین می نماید و جداره نیمه شفاف هر مدول در شب تبدیل به یک صفحه نورانی می شود. به این ترتیب نمایی پویا در هر مکان و پر تلالو در هر لحظه خلق می شود… نمایی تابان.

 طراحی نما ساختمان اداری شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

طراحی نمای ساختمان اداری

طراحی نمای ساختمان اداری

طراحی نمای ساختمان اداری

طراحی نمای ساختمان اداری

طراحی نمای ساختمان اداری

طراحی نمای ساختمان اداری

طراحی نمای ساختمان اداری

طراحی نمای ساختمان اداری

ارسال نظر