گروه معماری بنیستا

طراحی پارک Bandirma ترکیه توسط شرکت TARI-Architects

طراحی پارک Bandirma ترکیه و کسب مقام سوم مسابقه

  • معماران : TARI-Architects
  • موقعیت : ترکیه
  • سال : 2017

در نتیجه رقابت طراحی پارک Bandirma معماران TARI-Architects در همکاری با Derek Pirozzi Design Workshop LLC جایزه نفر سوم برای طراحی فضای عمومی،چشم انداز شهری و تجدید حیات زیست محیطی در ترکیه را برنده شده اند، این پارک یک مرکز مبتکرانه تفریحی جدید در قالب یک پارک است و با عنوان B.R.E.A.K یا “Bandirma Regeneration As Knowledge,” شناخته شده است.

طراحی پارک Bandirma ترکیه توسط شرکت TARI-Architects

طراحی پارک Bandirma ترکیه توسط شرکت TARI-Architects

این پارک نقطه کانونی برای میزبانی تعداد زیادی از اجتماعات دانشگاهی ترکیه است تا نمایشگاه ها و کنفرانس های تحقیقاتی جذب این منطقه شوند که دیدگاه خوبی به شهر و بندر دارد مکان پروژه B.R.E.A.K قلب شهر به حساب میآید و یک مرکز تفریح برای مردم می باشد.

طراحی پارک Bandirma معماران TARI-Architects

طراحی پارک Bandirma معماران TARI-Architects

نقطه عطفی برای شهر و یک نماد برای سازگاری با محیط زیست حساس که تیم معمار در طراحی خود این موضوعات را به وضوح نشان داده اند علاوه بر این بخش عمده ای از برنامه های عمومی تعبیه شده در چهار چوب چشم انداز اطراف که ارتباطی با شهر ایجاد کند و در نتیجه میزبان بازارهای فصلی و نمایشگاه های مختلف باشد. همچنین به عنوان منطقه خرده فروشی و تجاری نیز محسوب می شود.

این طراحی ناشی از تمایل به شیوه “Architecture of humility” می باشد که نشان دادن ویژگی های طبیعی زمین و به حداقل رساندن ساخته های دست انسان است و محیط تفریحی در فضای باز و تعامل اجتماعی همراه با استراتژی های طراحی منفعل که باعث برامیختن آرمان های ترکیه بومی و معاصر سنتی شده و هدف از طراحی این پروژه حفظ اصالت فرهنگی در کنار توسعه های جدید شهری می باشد.

طراحی پارک Bandirma ترکیه و کسب مقام سوم مسابقه

طراحی پارک Bandirma ترکیه و کسب مقام سوم مسابقه

منبع : Archdaily.com

مطالب مرتبط :

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

ارسال نظر