گروه معماری بنیستا

موزه مردم شناسی زیر پل میرداماد تهران

[title title=”استفاده بهینه از فضا های فراموش شده”]

استودیو معماری کات در ایران با هدف سازماندهی فضاهای شهری از طرح پیشنهادی احداث موزه مردم شناسی در زیر پل میرداماد تهران رونمایی کرده است. از آنجا که زمین در تهران بسیار ارزشمند و ایجاد یک مجتمع فرهنگی نیازمند مقدار قابل توجهی هزینه و فضای کافی است، به نظر می رسد بهتر است از فضاهای فراموش شده به نحو احسن استفاده شود.

موزه مردم شناسی زیر پل میرداماد تهران

موزه مردم شناسی زیر پل میرداماد تهران

موزه مردم شناسی زیر پل میرداماد تهران

موزه مردم شناسی زیر پل میرداماد تهران

با توجه به مطالعات موجود، ارتفاع پل 7 متر و عرض آن 14.1 متر می باشد که طرح موزه زیر آن همانند یک ویترین جلوی چشم عابران قرار می گیرد. در ادامه به منظور رسیدگی به مسائل مربوط به سر و صدا در زیرپل، از هندسه نوع قوس و گنبد استفاده کرده اند که حالت آکوستیک داشته باشد و این پوشش تا روی ستون ها نیز تعمیم داده شده است.

موزه مردم شناسی زیر پل میرداماد تهران

 

موزه مردم شناسی زیر پل میرداماد تهران

ارسال نظر