گروه معماری بنیستا

نخستین شهر شناور جهان

نخستین شهر شناور جهان در پلینزی فرانسه

یک شاهکار تکنولوژیکی ، مهندسی و یک سرمایه گذاری رویایی در دریا

ایده بلندپروازانه شهر شناور سرانجام با توافق دولت پولینزی فرانسه و امضای تفاهم نامه با موسسه seatsteading آمریکایی جهت احداث این شهر شناور در نزدیکی تاهیتی (مرکز مجموعه جزایر پولینزی) عملی خواهد شد. طبق قرار دادی که با این موسسه امضاء شده است قرار است این پروژه تا سال 2020 آماده بهره برداری باشد.

نخستین شهر شناور جهان

نخستین شهر شناور جهان

این شهر از چند جزیره مستقل تشکیل شده و در اطراف آنها یک سازه موج شکن دایره ای شکل ساخته خواهد شد که علاوه بر کنترل امواج بزرگ و پایین آوردن تلاطم آب پیرامون جزایر شناور با استفاده از توربین های مخصوص از انرژی موج دریا استفاده و تولید برق می نماید.همچنین برای تولید انرژی در این شهر از انرژی خورشیدی نیز استفاده خواهد شد. گلخانه های aquaponic جهت تولید مواد غذایی ارگانیک  و مراکز آب شیرین کن جهت تامین آب مورد نیاز ساکنین این شهر ایجاد خواهند شد.

نخستین شهر شناور جهان

نخستین شهر شناور جهان

نخستین شهر شناور جهان

پانل های خورشیدی و گلخانه های aquaponic در نخستین شهر شناور جهان

پانل های خورشیدی و گلخانه های aquaponic

نخستین شهر شناور جهان

نخستین شهر شناور جهان

پانل های خورشیدی و گلخانه های aquaponic در نخستین شهر شناور جهان

پانل های خورشیدی و گلخانه های aquaponic

سازه موج شکن دایره ای شکل جهت کنترل موج های بزرگ

سازه موج شکن دایره ای شکل جهت کنترل موج های بزرگ

نخستین شهر شناور جهان

نخستین شهر شناور جهان

نخستین شهر شناور جهان

ارسال نظر