گروه معماری بنیستا

نورمن فاستر

نورمن فاستر ، شاه مهره ي تاريخ معماري انگلستان

بیوگرافی نورمن فاستر

نورمن فاستر،متولد ماه ژوئن 1935 و شهر منچستر،شاه مهره ي تاريخ معماري انگلستان می باشد.او كه دريك خانواده ي طبقه ي كارگر اهل منچستر چشم به جهان گشود. او در مدرسه ي معماري دانشگاه منچستر به فراگيري دروسي نسبتاً سنتي پرداخت و سپس به صورت بورسيه در دانشگاه ييل پذيرفته شد.در آنجا با ريچارد راجرز ملاقات كرد و تحت تأثير پل ودلف،باكمينيسترفولر،چاركز وري ايمز و ميس وندررو قرار گرفت.

نورمن فاستر - Norman Foster

نورمن فاستر – Norman Foster

در روند شكل گيري شخصيت حرفه اي فاستر نمي توان به نقطه عطفي اشاره نكرد كه در حقيقت توانست فاستر را به جهانيان بشناساند و آن اعطاي مدال طلاي  RIBA  يكي از ارزشمندترين جوايز معماري جهان در سنين ميان سالي به وي بود.درست زماني كه هنوز فرصت هاي زيادي پیش روی او قرار گرفته بود.

نورمن فاستر - Norman Foster

نورمن فاستر – Norman Foster

فاستر در سال 1996 به عضویت انجمن معماران سلطنتی انگلستان در آمد و در  1967  همراه با ” گروه 4 ” ساختمانی را طراحی کرد که وی را به شهرت جهانی رساند . این ساختمان ، کارخانه رلیانس در سوئد بود که آخرین بنای ساخته شده توسط این گروه است زیرا این گروه در همان سال منحل شد . سپس نورمن و وندی فاستر با هدف ایجاد یک مرکز برای طراحی و تحقیقات ، دفتر معماری فاستر و همکاران را تاسیس کردند .

نورمن فاستر - Norman Foster

نورمن فاستر – Norman Foster

آثار برگزیده نورمن فاستر

از پروژه های معروف این معمار برجسته نمونه های زیر را می توان عنوان نمود :

 هتل هارمون

هتل هارمون

 ورزشگاه کمپ نو

ورزشگاه کمپ نو

برج هرست

برج هرست

هرم صلح و دوستی

هرم صلح و دوستی

فرودگاه بین‌المللی کویت

فرودگاه بین‌المللی کویت

فرودگاه بین‌المللی کویت

فرودگاه بین‌المللی کویت

مرکز تولید مک لارن

مرکز تولید مک لارن

برج هرمیتاژ

برج هرمیتاژ

برج هرمیتاژ

برج هرمیتاژ

موزه هنر داتونگ

موزه هنر داتونگ

موزه هنر داتونگ

موزه هنر داتونگ

ساختمان پارلمان آلمان

ساختمان پارلمان آلمان

ساختمان پارلمان آلمان

ساختمان پارلمان آلمان

فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ ، چک لاپ کوک

فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ ، چک لاپ کوک

فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ ، چک لاپ کوک

فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ ، چک لاپ کوک

فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ ، چک لاپ کوک

فرودگاه بین‌المللی هنگ کنگ ، چک لاپ کوک

دفتر مرکزی شرکت سوئیس ری

دفتر مرکزی شرکت سوئیس ری

مجموعه الفیضیه ریاض عربستان سعودی

مجموعه الفیضیه ریاض عربستان سعودی

مجموعه الفیضیه ریاض عربستان سعودی

مجموعه الفیضیه ریاض عربستان سعودی

مجموعه الفیضیه ریاض عربستان سعودی

مجموعه الفیضیه ریاض عربستان سعودی

ارسال نظر