بایگانی

اولین مرحله از کار کسب اطلاعات در خصوص خواسته های کارفرماست. قبل از هر چیزی ما باید بدانیم که موضوع طرح و کاربری ساختمانی که قرار است طراحی شود چیست؟! و کارفرما از فضای مورد نظر خود چه توقعاتی دارد؟!

در این مرحله ، پروژه شما در اتاق فکر بنیستا طرح شده و مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا لیستی از عوامل موثر در طراحی داخلی و دکوراسیون شما که در مرحله قبل جمع آوری گردیده بود تهیه شده و

حال نوبت آن است که بر اساس نتایج مراحل قبل و بر اساس طرح تایید شده شما ، تصویری سه بعدی با مختصات واقعی فضای شما و بر اساس تغییرات مدنظرتان تهیه گردد. این تصاویر سه بعدی به شما کمک

به شما تبریک می گوییم. طراحی فضای داخلی و دکوراسیون شما تمام شده و شما هم اکنون آماده انجام تغییرات و داشتن منزلی رویایی هستید. ما بر اساس تصویر سه بعدی تهیه شده که مورد تایید شما نیز قرار گرفته