انرژی‌های تجدیدپذیر برچسب زدن

گواهی LEED به معنای سلامتی بیشتر، فضاهای سودمند بیشتر، استرس کاهش یافته در محیط و ساختمانهایی با منابع کارآمد، پس انداز ارزش افزایش یافته ساختمان، نرخ اجاره بالاتر و کاهش هزینه های نگهداری است.

معمار استرلیایی McGregor Coxall از طرح یک تالاب مخصوص پرندگان در بندر تیانجین در چین رونمایی کرد. این طرح که با هدف جلوگیری از خطر انقراض گونه های مختلف پرندگان و ایجاد مکانی ایمن برای پرندگان مهاجر در حال