McGregor Coxall برچسب زدن

معمار استرلیایی McGregor Coxall از طرح یک تالاب مخصوص پرندگان در بندر تیانجین در چین رونمایی کرد. این طرح که با هدف جلوگیری از خطر انقراض گونه های مختلف پرندگان و ایجاد مکانی ایمن برای پرندگان مهاجر در حال