گروه معماری بنیستا

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

بکارگیری معماری در حفظ بقای پرندگان

معمار استرلیایی McGregor Coxall  از طرح یک تالاب مخصوص پرندگان در بندر تیانجین در چین رونمایی کرد. این طرح که با هدف جلوگیری از خطر انقراض گونه های مختلف پرندگان و ایجاد مکانی ایمن برای پرندگان مهاجر در حال انقراض طراحی شده است . این پروژه در اواخر سال 2017 آغاز و تا سال 2018 تکمیل خواهد شد

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

هر ساله بیش از 50 میلیون پرنده از قطب جنوب به سمت شرق آسیا و استرالیا مهاجرت می‌کنند که در این مسیر با تهدید شهرنشینی ساحلی روبرو هستند و به همین دلیل  برخی از این گونه های پرندگان آبزی با خطر انقراض مواجه شده‌اند.

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

برای رسیدگی به این مشکل بندر تیانجین از طراحان بین‌الملل درخواست کرد تا مکانی برای این پرندگان مهاجر طراحی کنند. طرح منتخب در 60 هکتار در مکانی که پرندگان مهاجر توقف کرده و بعد از استراحت دوباره حرکت می‌کنند بنا خواهد شد.

در این طرح از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده شده و تامین آب آن نیز بازیافتی و از جمع‌آوری آب باران خواهد بود.

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

سرپرست این پروژه اظهار کرد: طرح ارائه شده با الهام از پرواز پرندگان مهاجر آبزی بوده و مکانی ایمن برای پرندگان مهاجر در حال انقراض خواهد بود.

این زیرسازی سبز در شهر تیانجین شامل مسیر چرخشی و پیاده‌رو هفت کیلومتری و شبکه جنگل شهری است.

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

طراحی اولین فرودگاه پرندگان در چین

ارسال نظر